10 okt 2016                   

Echtgenote: Sepkje Everts Hettinga #20095
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Evert Hettinga #22483 Moeder: Antje Sipkema #22484
Echtgenoot: Broer Johan van Abbema #20094 leeftijd: 105 Getrouwd:
Geboren: 5 Mrt 1911 in Wonseradeel, Witmarsum Overleden: Vader: Jetze Broers van Abbema #12627 Moeder: Lijsbeth Johannes Osinga #12636 Notities
'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex