10 okt 2016                   

Echtgenote: Ytje van Abbema #20093 leeftijd: 104
Geboren: 3 Apr 1912 in Wonseradeel 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Jetze Broers van Abbema #12627 Moeder: Lijsbeth Johannes Osinga #12636 Notities
Echtgenoot: Douwe van Es #20092 overleed in de ouderdom van: 75 Getrouwd: Getrouwd: 20 Aug 1930 in Wonseradeel 2
Geboren: 20 Feb 1911 in Schoterland, Rottum 1,3,2 Gedoopt: Overleden: 4 Feb 1987 3 Religie: Gereformeerd Beroep: landarbeider 2 Vader: Moeder: Notities
Bronnen: (1) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. (3) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex