10 okt 2016                   

Echtgenote: Bauck Sjoerdsdr. #2084
Vader: Sijurd Agges #30089 Moeder: Jesel Lolles #30090
Echtgenoot: Hessel Tjepckes Epema #2083 Getrouwd: ABT 1630 1
Geboren: ABT 1600 1 Vader: Tiepcke Tialckes Epema #30087 Moeder: Remck Hayes Binnema #30088 Notities
V Kind 1: Jiesel Hessels Ypema #91 overleed in de ouderdom van: 25 Ook bekend als: Jessel Hessels Epema 2 Geboren: ___ 1637 3 Overleden: 4 Mei 1662 in Wonseradeel, Tjerkwerd 4 Begraven: in Wonseradeel, Tjerkwerd 4 Echtgenoot: Hille Gatzes Buwalda #84 geb. ___ 1637 ovl. ABT 1697 Getrouwd: 23 Okt 1656 in Hennaarderadeel, Oosterend 2 Notities
M Kind 2: Tiepcke Hessels Epema #3543 Geboren: ABT 1640 1 Echtgenote: Uylckien Cornelisdr. #3544 Getrouwd: Notities
Bronnen: (1) Aanname, nog niet 100% zeker. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) E-mail van Ger Straatman dd 28-01-01 Van Velsen - bestand, 1. (4) Zie foto van grafsteen in de kerk te Tjerkwerd Familiegraf van Gatze Hilles Buwalda, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex