10 okt 2016                   

Echtgenote: Jeltje Freerks Bakker #19610
Geboren: 17 Jul 1868 in Bolsward 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Freerk Alles Bakker #7250 (potschipper) Moeder: Trijntje Franses Klinkenburg #7229
Echtgenoot: Hessel Piers van de Witte #19609 Getrouwd: 10 Nov 1894 in Wonseradeel 1
Geboren: 27 Sep 1870 in Wonseradeel, Pingjum 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Pier van de Witte #19611 Moeder: Trijntje Roedema #19612 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex