10 okt 2016                   

Echtgenote: Tietje Bakker #19502 leeftijd: 122
Geboren: 10 Jan 1894 in Wonseradeel, Burgwerd 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Hendrik Bakker #19505 Moeder: Sieuwke Reitsma #19506
Echtgenoot: Wybren Douma #19501 leeftijd: 125 Getrouwd: 20 Mei 1914 in Hennaarderadeel 1
Geboren: 14 Apr 1891 in Menaldumadeel, Dronrijp 1,2 Gedoopt: Overleden: Beroep: arbeider 2 Religie: gereformeerd 2 Vader: Sjerp Douma #19503 Moeder: Elisabeth Schuurmans #19504 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex