10 okt 2016                   

Echtgenote: Elisabeth Sybrens Walsweer #19412
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Jan Dirks Bijkersma #19411 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
M Kind 1: Sybren Jans Bijkersma #19409 Geboren: 12 Jul 1869 in Hennaarderadeel, Kubaard 1,2 Gedoopt: Overleden: Religie: Ned. Hervormd 2,3 Beroep: arbeider 2 Echtgenote: Grietje Lolkes Koopmans #19410 geb. 11 Okt 1870 Getrouwd: 24 Dec 1892 in Baarderadeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (3) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex