10 okt 2016                   

Echtgenote: Grietje Lolkes Koopmans #19410
Geboren: 11 Okt 1870 in Franekeradeel, Tzum 1,2 Gedoopt: Overleden: Religie: Ned. Hervormd 3 Vader: Lolke Anes Koopmans #19413 Moeder: Attje Johannes Veldhuis #19414
Echtgenoot: Sybren Jans Bijkersma #19409 Getrouwd: 24 Dec 1892 in Baarderadeel 1
Geboren: 12 Jul 1869 in Hennaarderadeel, Kubaard 1,2 Gedoopt: Overleden: Religie: Ned. Hervormd 2,3 Beroep: arbeider 2 Vader: Jan Dirks Bijkersma #19411 Moeder: Elisabeth Sybrens Walsweer #19412 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (3) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex