10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jan van Berkum #19324
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenote: Baukje van Veen #16305 leeftijd: 66 Getrouwd: 25 Jul 1969 in Wonseradeel, Witmarsum 1
Geboren: 12 Jul 1950 2 Gedoopt: Overleden: Vader: Fokke van Veen #16299 (Van boerebedrijf, landarbeider, veehouder) Moeder: Tjitske Spijksma #16298 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. (2) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex