10 okt 2016                   

Echtgenote: Berber Sybrensdr. #2161
Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Obbe Sybes Baerdt #2160 Getrouwd: ___ 1655 Overleden: 11 Aug 1691 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Begraven: in Wonseradeel, Tjerkwerd 2 Vader: Sybe Riencks Baerdt #2151 (kerkvoogd te Tjerkwerd) Moeder: Jouck Obbesdr. Eminga #2153 Notities
Bronnen: (1) Grafsteen Hervormde Kerk te Tjerkwerd. (2) Collectie grafschriften door D.J. van der Meer Tjerkwerd, 5. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex