10 okt 2016                   

Echtgenote: Jouck Obbesdr. Eminga #2153 overleed in de ouderdom van: 63
Geboren: ___ 1604 Overleden: 17 Apr 1667 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Begraven: in Wonseradeel, Tjerkwerd 2,1 Vader: Obe Douwes #2154 Moeder: N.N. #1384
Echtgenoot: Sybe Riencks Baerdt #2151 overleed in de ouderdom van: 58 Getrouwd: 30 Sep 1620 in Wonseradeel 3 Geboren: ___ 1595 Overleden: 19 Okt 1653 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Begraven: in Wonseradeel, Tjerkwerd 2,1 Beroep: kerkvoogd te Tjerkwerd 1 Vader: Moeder: Notities
M Kind 1: Sybe Sybes Baerdt #2155 overleed in de ouderdom van: 43 Geboren: ABT 1625 4 Overleden: ___ 1668 in Wonseradeel, Tjerkwerd Echtgenote: Goyts Lieuwesdr. #2156 Getrouwd: Echtgenote: Lysbeth Obesdr. Axma #2157 Getrouwd: ___ 1666
M Kind 2: Obbe Sybes Baerdt #2160 Overleden: 11 Aug 1691 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Begraven: in Wonseradeel, Tjerkwerd 2 Echtgenote: Berber Sybrensdr. #2161 Getrouwd: ___ 1655 Notities
Bronnen: (1) Grafsteen Hervormde Kerk te Tjerkwerd. (2) Collectie grafschriften door D.J. van der Meer Tjerkwerd, 5. (3) De Nederlandsche Leeuw 318 (1989-1990) (4) Aanname, nog niet 100% zeker. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex