10 okt 2016                   

Echtgenote: Fokeltje Annes Elgersma #19061 overleed in de ouderdom van: 66
Geboren: 9 Dec 1853 in Hennaarderadeel, Wommels 1,2 Gedoopt: Overleden: 8 Aug 1920 in Wonseradeel 2,1 Vader: Anne Fetzes Elgersma #14728 Moeder: Hinke Douwes Reitsma #14731
Echtgenoot: Wiebe Martens Tilstra #17379 overleed in de ouderdom van: 78 Getrouwd: 22 Mei 1875 in Wonseradeel 1
Geboren: 7 Jul 1849 in Wonseradeel, Pingjum 1,2 Gedoopt: Overleden: 15 Jul 1927 in Wonseradeel, Longerhouw 3 Religie: Gereformeerd 2 Beroep: landbouwer 2 Vader: Marten Wiebes Tilstra #19068 Moeder: Martha Johannes Politiek #19069 Notities
V Kind 1: Hinke Wiebes Tilstra #14452 overleed in de ouderdom van: 50 Geboren: 19 Sep 1881 in Wonseradeel, Exmorra 1,4,5 Overleden: 20 Jan 1932 in Sneek 4 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 4 Echtgenoot: Johan Tettero van Abbema #14451 geb. 31 Jul 1873 ovl. 26 Jul 1951 Getrouwd: 16 Aug 1899 in Wonseradeel 6,1
V Kind 2: Saapke Tilstra #19261 Geboren: 28 Okt 1888 in Wonseradeel, Arum 2 Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Ruurd Wijbrandi #19260 geb. 9 Mrt 1886 Getrouwd: 21 Mei 1910 in Wonseradeel 1
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (3) Gemeentearchief Wonseradeel. (4) Grafsteen in de kerk te Longerhouw. (5) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (6) Internet: http://www.groenj.freeler.nl/vdschaaf_bestanden/gd-hoofd.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex