10 okt 2016                   

Echtgenote: Moortje Swart #19040
Geboren: 18 Feb 1879 in Ferwerderadeel, Hallum 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Pieter Swart #19043 Moeder: Frouwkje Jans Hoekstra #19044 Notities
Echtgenoot: Pabe Bakker #19039 Getrouwd: 11 Mei 1907 in Wonseradeel 1
Geboren: 1 Jun 1873 in Franekeradeel, Dongjum 1,2 Gedoopt: Overleden: Religie: gereformeerd 2 Beroep: Tolgaarder, veehouder 2 Vader: Jan Baukes Bakker #19041 Moeder: Trijntje Pabes Dijkstra #19042 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex