10 okt 2016                   

Echtgenote: Theodora van der Meer #19023
Geboren: 22 Mei 1879 in Bolsward 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Wybren van der Meer #19026 Moeder: Richtje van der Weide #19027 Notities
Echtgenoot: Jan Huitema #19022 Getrouwd: 7 Mei 1904 in Bolsward 2
Geboren: 13 Dec 1873 in Workum 2,1 Gedoopt: Overleden: Religie: R.K. 1 Beroep: Tolgaarder 1 Vader: Siebren Huites Huitema #19024 (arbeider) Moeder: Trijntje Jans van Asma #19025 Notities
Bronnen: (1) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (2) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex