10 okt 2016                   

Echtgenote: Eelck Sjoerds Aylva #2116
Geboren: ___ 1504 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Overleden: in Hennaarderadeel, Oosterend 1 Vader: Sjoerd Epes Aylva #10939 Moeder: Syds Watzesd. Walta #10938 Notities
Echtgenoot: Ulbe Ulbes Rispens #2115
Geboren: ABT 1500 2 Beroep: schepen van Bolsward 3 Vader: Ulbe Rispens #4591 Moeder: Bauck toe Wyns #4592 Notities
V Kind 1: Syurdtke Wblets Rispens #2114 Ook bekend als: Sjoerdje Ulbesdr Rispens 3 Geboren: ABT 1520 in Hennaarderadeel, Oosterend 3,2 Echtgenoot: Tyaerdt Sybolts Wblema van Bualda #2111 geb. ABT 1530 ovl. ABT 1570 Ook bekend als: Tyaerdt Sybolts 3 Getrouwd: ABT 1550 3,2 Notities
M Kind 2: Gerlof Ulbesz. Rispens #2999 Echtgenote: Anna Dyesdr. Rinia #3000 Notities
V Kind 3: Anna Ulbesdr. Rispens #21996 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Bernard Romckesz. Eelckema #21997 Getrouwd:
V Kind 4: Gaets Ulbesdr. Rispens #21998 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Agge Aggez #21999 Getrouwd:
Bronnen: (1) Internet: http://remiens.nl/. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. (3) Buwaldaburen te Tjerkwerd, Paul Noomen (1989) 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex