10 okt 2016                   

Echtgenote: Armgardina van Benthinck #18745
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Willem van Inthiema #15775 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Feycke van Inthiema #15769 Moeder: Margaretha Feyckesd. van Heslinga #15770 Andere partner 2
V Kind 1: Margaretha Anna Willemsd. van Inthiema #18744 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Seerp Douwes van Ipema #18743 Getrouwd: 2
V Kind 2: Armgart van Inthiema #18748 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Tyallinck van Ipema #18747 Getrouwd: 1 Echtgenoot: Serapius van Adelen #18749 Getrouwd: 25 Dec 1640 in Barradeel, Sexbierum 2
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Galama. (2) E-mail van Joke van Gorcum dd 11-4-07. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex