10 okt 2016                   

Echtgenote: Antje IJsselstein #18699
Geboren: 17 Jul 1853 in Idaarderadeel, Wartena 1 Gedoopt: Overleden: Vader: Douwe Taekes IJsselstein #18700 Moeder: Froukje Ulbes Visser #18701
Echtgenoot: Linze Gerrits Adema #16705 overleed in de ouderdom van: 79 Getrouwd: 3 Feb 1887 in Idaarderadeel 1
Geboren: 16 Nov 1858 in Tietjerksteradeel, Garijp 1 Gedoopt: Overleden: 26 Feb 1938 in Idaarderadeel 1 Vader: Gerrit Gerrits Adema #8559 (arbeider) Moeder: Judichje Sybrens Bijlsma #8560
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex