10 okt 2016                   

Echtgenote: Bijke Ages Baarda #18345 overleed in de ouderdom van: 27
Geboren: 1 Dec 1822 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: 23 Aug 1850 in Wonseradeel 1 Vader: Age Symons Baarda #19691 Moeder: Janke Epkes #19692
Echtgenoot: Tjalling Siebes Heinsma #18344 overleed in de ouderdom van: 74 Getrouwd: 2 Mei 1846 in Wonseradeel 1
Geboren: 11 Nov 1814 in Wonseradeel, Mairie Witmarsum, Schraard 2,1 Overleden: 14 Jun 1889 in Wonseradeel, Schraard 1,3 Begraven: in Wonseradeel, Schraard 3 Vader: Siebe Pieters Heinsma #7837 (schipper) Moeder: Antje Tjallings Reitsma #7836 Andere partner 2 Andere partner 3
M Kind 1: Siebe Tjallings Heinsma #18346 overleed in de ouderdom van: 88 Geboren: 28 Jul 1846 in Wonseradeel, Schraard 1,4,5,6 Gedoopt: Overleden: 20 Apr 1935 in Wonseradeel, Longerhouw 1,6,7 (zie info 1) Religie: Ned. Hervormd 4 Beroep: arbeider 4 Echtgenote: Fokjen Ynzes Haitsma #18347 geb. 2 Jul 1850 ovl. 11 Jan 1927 Getrouwd: 13 Mei 1876 in Wonseradeel 1 Notities
M Kind 2: Douwe Tjallings Heinsma #19431 Geboren: 15 Apr 1850 in Wonseradeel, Schraard 1,5 Gedoopt: Overleden: Religie: Ned. Hervormd 5 Beroep: arbeider 5 Echtgenote: Sierdtje Ynses Haitsma #19432 geb. 8 Apr 1852 Getrouwd: 19 Mei 1877 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.allefriezen.nl. (3) E-mail van Feike Dijkstra dd 17-4-07. (4) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (5) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (6) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. (7) Gemeentearchief Wonseradeel. Gebeurtenisinformatie Info (1) Aangegeven door Klaas van der Kooi. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex