10 okt 2016                   

Echtgenote: Jeltje Ottes Bajema #18332
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Jelle Lolkes Schakel #18331 Getrouwd:
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
V Kind 1: Reino Schakel #18328 Geboren: 18 Feb 1874 in Hemelumer Oldeferd, Koudum 1,2 Gedoopt: Overleden: Religie: Gereformeerd 2 Echtgenoot: Pieter Sytzes Sipkema #18327 geb. 6 Apr 1871 Getrouwd: 20 Mei 1897 in Hemelumer Oldeferd 1
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex