10 okt 2016                   

Echtgenoot: Gerlof Klazes Schaaf #7734
Vader: Moeder:
Echtgenote: Sijke Douwes Bakker #5457
Vader: Moeder:
M Kind 1: Dirk Schaaf #7158 Geboren: 3 Nov 1853 in Wonseradeel, Makkum 1,2 Religie: Bakker 2 Beroep: Ned. Hervormd 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex