10 okt 2016                   

Echtgenote: Riemkje Bakker #18246 overleed in de ouderdom van: 91
Geboren: 6 Dec 1907 in Menaldumadeel, Engelum 1,2,3 Gedoopt: Overleden: 10 Okt 1999 in Sneek 1 Vader: Jetze Bakker #21503 Moeder: Ytje Koopal #21504 Andere partner 2
Echtgenoot: Dirk Stroosma #10352 overleed in de ouderdom van: 33 Getrouwd: 18 Jul 1929 in Menaldumadeel 2
Geboren: 22 Feb 1903 in Het Bildt, Sint Jacobiparochie 1,2 Overleden: 3 Dec 1936 in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: Bakker te Burgwerd, Schettens 2 Religie: Ned. Hervormd 2 Vader: Moeder: Notities
M Kind 1: Jan Stroosma #19152 Geboren: Gedoopt: Overleden:
V Kind 2: Ietje Klaaske Stroosma #19153 Geboren: Gedoopt: Overleden:
V Kind 3: Klaaske Ietje Stroosma #19154 Geboren: Gedoopt: Overleden:
M Kind 4: Dirk Stroosma #19151 leeftijd: 79 Geboren: 2 Apr 1937 in Wonseradeel, Schettens 1 Gedoopt: Overleden: Notities
Bronnen: (1) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. (2) Gemeentearchief Wonseradeel. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex