10 okt 2016                   

Echtgenote: Idskje Spoelstra #18189
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Jan van Abbema #18188 Getrouwd:
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Johannes van Abbema #17196 Moeder: Brechtje Rollema #17197 Notities
'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex