10 okt 2016                   

Echtgenote: Willemke Bergsma #18107 leeftijd: 123
Geboren: 16 Feb 1893 in Wonseradeel, Zurich 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Andries Bergsma #18110 Moeder: Symontje de Vries #18111
Echtgenoot: Harmen Katstra #18106 leeftijd: 125 Getrouwd: 19 Jun 1920 in Wonseradeel 1
Geboren: 1 Nov 1890 in Wonseradeel, Pingjum 1,2 Gedoopt: Overleden: Religie: 'geen' 2 Vader: Ane Katstra #18108 Moeder: Itske de Boer #18109 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex