10 okt 2016                   

Echtgenote: Stijntje Siedses van der Berg #17952 overleed in de ouderdom van: 41
Geboren: 23 Jan 1853 in Wonseradeel, Wons 1,2 Gedoopt: Overleden: 23 Dec 1894 in Wonseradeel 1,2 Vader: Sieds Dooitzes van der Berg #16733 Moeder: Antje Reinders Politiek #16734 Andere partner 2
Echtgenoot: Gerlof Tjittes Bruinsma #17763 overleed in de ouderdom van: 36 Getrouwd: 11 Mei 1872 in Wonseradeel 1
Geboren: 16 Jul 1849 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden: 18 Apr 1886 in Wonseradeel 1 Religie: Ned. Hervormd 2 Beroep: arbeider 2 Vader: Tiete Annes Bruinsma #17762 (arbeider) Moeder: Dirkje Taekes Robijn #17761 (bolloopster) Notities
V Kind 1: Antje Bruinsma #17953 Geboren: 26 Aug 1874 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
? Kind 2: Levenloos kind #15754 Geboren: 3 Sep 1876 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
M Kind 3: Tjitte Gerlofs Bruinsma #17950 Geboren: 24 Feb 1878 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden: Echtgenote: Tjitske Lycklama à Nijeholt #17951 geb. 30 Aug 1881 Getrouwd: 14 Mei 1904 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex