10 okt 2016                   

Echtgenote: Janke Meintes van den Berg #17935
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Pieter Hommes Bruinsma #17934 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
M Kind 1: Wynzen Pieters Bruinsma #17838 overleed in de ouderdom van: 60 Geboren: 31 Mrt 1860 in Franekeradeel, Tzum 1,2 Gedoopt: Overleden: 30 Sep 1920 in Wonseradeel 1 Beroep: arbeider 2 Religie: Ned. Hervormd 2 Echtgenote: Antje Pieters Miedema #17837 geb. 21 Dec 1863 Getrouwd: 16 Mei 1886 in Bolsward 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex