10 okt 2016                   

Echtgenote: Wopkjen Tjallings Bartsma #17878
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Ane Annes Lanting #17877 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
M Kind 1: Anne Anes Lanting #16616 overleed in de ouderdom van: 78 Geboren: 8 Mrt 1861 in Hennaarderadeel, Hennaard 1,2 Gedoopt: Overleden: 24 Jan 1940 in Wonseradeel 1,2 Religie: Ned. Hervormd 3 Echtgenote: Geertje Douwes de Vries #16617 geb. 18 Sep 1853 ovl. 23 Jun 1942 Getrouwd: 16 Mei 1885 in Franekeradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex