10 okt 2016                   

Echtgenote: Johanna Rinia #17872
Geboren: 16 Okt 1885 in Wonseradeel, Makkum 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Jan Rinia #18153 Moeder: Sybrigje de Boer #18154
Echtgenoot: Romke van den Berg #17871 Getrouwd: 7 Mei 1910 in Wonseradeel 2 Geboren: 16 Mrt 1884 in Wonseradeel, Exmorra 2,1 Gedoopt: Overleden: Beroep: Smid Religie: R.K. 1 Vader: Douwe van den Berg #17873 Moeder: Ytje Huitema #17874 Notities
Bronnen: (1) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (2) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex