10 okt 2016                   

Echtgenoot: Bauke Pieters Feenstra #17817 overleed in de ouderdom van: 80
Geboren: 25 Dec 1854 in Wonseradeel, Gaast 1,2 Gedoopt: Overleden: 2 Okt 1935 in Bolsward 1 Religie: Ned. Hervormd, Gereformeerd 2 Beroep: veehouder, koopman (1870) 2 Vader: Pieter Ennes Feenstra #17821 Moeder: Antje Bouwes Algera #17822 Notities
Echtgenote: Tjitske Tettero van Abbema #17815 Getrouwd: 15 Mei 1880 in Wonseradeel 1
Geboren: 7 Nov 1855 in Wymbritseradeel, Nijland 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Tettero Broers van Abbema #16887 (veehouder) Moeder: Geertje Pierius Lycklama à Nijeholt #17061
M Kind 1: Dirk Baukes Feenstra #17667 overleed in de ouderdom van: 83 Geboren: 26 Jan 1881 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden: 16 Mrt 1964 3 Religie: Gereformeerd 2 Beroep: koopman 2 Echtgenote: Fimkje Hamstra #17491 geb. 17 Feb 1883 ovl. 10 Dec 1973 Getrouwd: 9 Nov 1904 in Wonseradeel Notities
V Kind 2: Geertje Baukes Feenstra #11668 overleed in de ouderdom van: 83 Geboren: 23 Jan 1882 in Wonseradeel, Schettens 4,1,2 Overleden: 11 Sep 1965 in Gelderland, Voorthuizen 4 Echtgenoot: Jetze Sijbrens de Witte #11667 geb. 2 Okt 1875 ovl. 26 Jan 1960 Getrouwd: 20 Mei 1905 in Wonseradeel, Witmarsum 4
V Kind 3: Antje Baukes Feenstra #17818 Geboren: 5 Mei 1885 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden:
M Kind 4: Tettero Baukes Feenstra #17819 Geboren: 6 Sep 1886 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden: Echtgenote: Wietske Lycklama a Nijeholt #5398 geb. 26 Okt 1887 Getrouwd: 6 Sep 1911 in Wonseradeel 1 Notities
V Kind 5: Baukje Baukes Feenstra #17820 Geboren: 6 Sep 1888 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. (4) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 32. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex