10 okt 2016                   

Echtgenote: Hinke IJpes #17755 Ook bekend als: Henke IJpes 1
Gedoopt: 8 Jan 1737 in Harlingen 2 Gedoopt: 17 Aug 1777 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 1,3 (zie info 1) Overleden: 1 Apr 1789 4 Vader: Ype Herres #26718 Moeder: Douwtje Henderix #26719
Echtgenoot: Hidde Jacobs de Vries #17754 Getrouwd: 18 Mei 1760 in Wonseradeel, Schettens 1
Geboren: 29 Okt 1732 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 1 Gedoopt: 9 Nov 1732 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 1 Overleden: Vader: Jacob Jans Osinga #12290 Moeder: Vrouck Lolckes #16846 Andere partner 2 Notities
V Kind 1: Maaike Hiddes #17757 Geboren: 13 Feb 1761 1 Gedoopt: 15 Feb 1761 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 1 Overleden:
M Kind 2: Jacob Hiddes de Vries #14645 overleed in de ouderdom van: 75 Geboren: 8 Okt 1780 in Wonseradeel, Schettens 1,5,5,6 Gedoopt: 15 Okt 1780 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 1 Overleden: 13 Jun 1856 in Wonseradeel, Schettens 1,5,6 Beroep: arbeider 5,6 Religie: Ned. Hervormd 5 Echtgenote: Baukjen Yebs de Vries #14646 geb. ___ 1781 ovl. 22 Jun 1861 Getrouwd: 15 Mei 1803 in Harlingen 7,1 Notities
M Kind 3: Hans Hiddes de Vries #17758 overleed in de ouderdom van: 68 Geboren: ___ 1783 1 Gedoopt: Overleden: 28 Okt 1851 in Wonseradeel 1 Echtgenote: Bettje Tjipkes Algra #17759 Getrouwd: 11 Mei 1816 in Wonseradeel, Mairie Arum 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: http://home.planet.nl/~jagersma/jagersma-0000095-kframeset.htm?/~jagersma/jagersma-kertiersteat.htm. (3) DTB boeken Schettens-Longerhouw. (4) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1772-. (5) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (6) Tresoar Leeuwarden. (7) Internet: http://home.wanadoo.nl/pvdiemen/Genea/Feenstra1_Genea.html. Gebeurtenisinformatie Info (1) Gedoopt op belijdenis. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex