10 okt 2016                   

Echtgenoot: Watze Reins Andela #17722 overleed in de ouderdom van: 64
Geboren: ___ 1789 in Wonseradeel, Arum 1 Gedoopt: Overleden: 28 Dec 1853 in Hennaarderadeel 1 Beroep: arbeider 2 Vader: Rein Watzes Andela #28979 Moeder: Antje Dirks #28980 Notities
Echtgenote: Aafke Popkes Zijlstra #17721 overleed in de ouderdom van: 51 Getrouwd: 17 Mei 1823 in Wonseradeel 1
Geboren: 21 Jun 1799 in Wonseradeel, Schraard 1 Gedoopt: 30 Jun 1799 in Wonseradeel, Schraard 1 Overleden: 29 Jan 1851 in Wonseradeel 1 Vader: Popke Harmens Zijlstra #14359 Moeder: Antje Douwes #14360
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex