10 okt 2016                   

Echtgenote: Hitje Jacobus Bruinsma #17709 overleed in de ouderdom van: 48 Ook bekend als: Hittje 1
Geboren: ___ 1790 in Wymbritseradeel, Idzega 1,2 Gedoopt: Overleden: 20 Mrt 1838 in Wonseradeel, Schettens 1,3 Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Wijbren Douwes Buma #13093 overleed in de ouderdom van: 71 Getrouwd: 13 Mei 1810 in Hennaarderadeel, Wommels 1
Geboren: 14 Okt 1781 in Wymbritseradeel, Nijland 2,3 Overleden: 1 Apr 1853 in Wonseradeel 1 Beroep: arbeider 2 Religie: Ned. Hervormd 2 Vader: Douwe Pijters Buma #18931 Moeder: Lijsbeth Everts Nauta #18932 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Internet: http://www.schaafsma-douma.nl/familie_schaafsma/genealogische_gegevens/Buma.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex