10 okt 2016                   

Echtgenoot: Wijbren Douwes Buma #13093 overleed in de ouderdom van: 71
Geboren: 14 Okt 1781 in Wymbritseradeel, Nijland 1,2 Overleden: 1 Apr 1853 in Wonseradeel 3 Beroep: arbeider 1 Religie: Ned. Hervormd 1 Vader: Douwe Pijters Buma #18931 Moeder: Lijsbeth Everts Nauta #18932 Andere partner 1 Notities
Echtgenote: Tjipkjen Douwes Baarda #12333 overleed in de ouderdom van: 50 Getrouwd: 27 Apr 1839 in Wonseradeel 3
Geboren: 11 Jan 1807 in Wonseradeel, Longerhouw 4,1 Gedoopt: 25 Jan 1807 in Wonseradeel, Longerhouw 4 Overleden: 25 Sep 1857 in Wonseradeel 3 Vader: Douwe Symons Baarda #12002 (Arbeider) Moeder: Tjepkjen Formers Schultetus #12117
Bronnen: (1) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (2) Internet: http://www.schaafsma-douma.nl/familie_schaafsma/genealogische_gegevens/Buma.htm. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 22-8-02 'Baarda'. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex