10 okt 2016                   

Echtgenote: Geertje Boerstra #93 overleed in de ouderdom van: 76 Geboren: 15 Dec 1913 in Wonseradeel, Dedgum 1 Overleden: 2 Nov 1990 in Wonseradeel, Schettens 2 Begraven: 7 Nov 1990 in Wonseradeel, Schettens 2 Vader: Aant Lazes Boerstra #9224 (arbeider) Moeder: Hiltje Bosma #9225 (dienstmeid) Notities
Echtgenoot: Meinte Jans Buwalda #80 overleed in de ouderdom van: 83 Getrouwd: 5 Mei 1937 in Wonseradeel 1 Geboren: 8 Jan 1911 in Wonseradeel, Schettens 3 Overleden: 3 Sep 1994 in Harlingen 2 (zie info 1) Begraven: 8 Sep 1994 in Wonseradeel, Schettens 2 Religie: Gereformeerd en later Hervormd 1 Beroep: timmerman, aannemer 1 Vader: Jan Douwes Buwalda #72 (arbeider, melkrijder, gardenier, koemelker, veehouder) Moeder: Pietje Pieters de Vries #76 Notities
M Kind 1: Jan Buwalda #96 leeftijd: 79 Geboren: 2 Sep 1937 in Wonseradeel, Schettens 3 Beroep: timmerman Echtgenote: Hiltje Kooistra #452 geb. 25 Mrt 1939 ovl. 27 Dec 1995 Getrouwd: 5 Mei 1962 in Wonseradeel 3 Notities
M Kind 2: Aant Buwalda #99 overleed in de ouderdom van: 75 Geboren: 7 Dec 1938 in Wonseradeel, Schettens 3,4 Religie: Gereformeerd 5 Beroep: timmerman, aannemer 3 Overleden: 15 Mei 2014 in Sudwestfryslan, Bolsward 6 Begraven: 20 Mei 2014 in Sudwestfryslan, Schettens 6 Echtgenote: Jeltje Adema #101 geb. 6 Sep 1938 Getrouwd: 12 Dec 1963 in Sneek 5 Notities
M Kind 3: Douwe M. Buwalda #97 overleed in de ouderdom van: 34 Geboren: 10 Mei 1942 in Wonseradeel, Schettens 5 Overleden: 2 Sep 1976 in Noord-Holland, Amsterdam 2 Begraven: 6 Sep 1976 in Wonseradeel, Schettens 2 Beroep: timmerman Echtgenote: Wiepie Keizer #463 geb. 3 Sep 1946 Getrouwd: 18 Nov 1965 in Barradeel, Sexbierum 2 Notities
M Kind 4: Riemer Buwalda #95 leeftijd: 71 Geboren: 17 Mrt 1945 in Wonseradeel, Schettens 5 Beroep: timmerman 5 Echtgenote: IJmkje de Jager #469 geb. 14 Sep 1951 Getrouwd: 25 Feb 1972 Notities
V Kind 5: Hilly Aaltje Buwalda #98 leeftijd: 69 Geboren: 27 Jun 1947 in Wonseradeel, Schettens Beroep: hulp huishouden Echtgenoot: Haie bij de Weg #473 geb. 7 Okt 1944 Getrouwd: 29 Jun 1972 in Wonseradeel Notities
M Kind 6: Bauke Pieter Buwalda #94 leeftijd: 62 Geboren: 28 Jun 1954 in Wonseradeel, Schettens 3 Beroep: timmerman Notities
Bronnen: (1) Mondeling medegedeeld door dhr. M. Buwalda. (2) Internet: www.dekrantvantoen.nl. (3) Gemeentearchief Wonseradeel. (4) Internet: koninklijke Bibliotheek online, www.kb.nl. (5) Mondelinge mededeling door dhr. A. Buwalda. (6) Internet: www.mensenlinq.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Naam met patroniem bij kadasterkaart. Overleden om 06.15 in ziekenhuis van Harlingen. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex