10 okt 2016                   

Echtgenoot: Simon Aardema #1845 overleed in de ouderdom van: 90
Geboren: 28 Jan 1906 in Wonseradeel, Arum 1 Beroep: landarbeider, landbouwer 1 Begraven: in Wonseradeel, Arum 2 Overleden: 24 Mei 1996 2 Begraven: in Wonseradeel, Arum 2 Vader: Wiltje Jetze Aardema #1846 (landarbeider) Moeder: Willemke Westra #1847 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Pietje Buwalda #1844 overleed in de ouderdom van: 37 Getrouwd: 22 Dec 1926 in Wonseradeel 1
Geboren: 24 Jul 1902 in Wonseradeel, Arum 2 Overleden: 20 Mei 1940 in Hennaarderadeel, Kubaard 3,2 Begraven: in Wonseradeel, Arum 2 Vader: Riemer Buwalda #1288 (landarbeider) Moeder: Sjoukje Hoekstra #1461 (dienstmeid) Notities
Bronnen: (1) Internet: www.genver.nl. (2) Internet: www.graftombe.nl. (3) CBG familieberichten kopie in persoonlijk archief André A. Buwalda. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex