10 okt 2016                   

Echtgenote: Baukje H. Twerda #17555 overleed in de ouderdom van: 89 Geboren: 9 Okt 1885 in Wymbritseradeel, Nijland 1,2,3,4 Gedoopt: Overleden: 25 Apr 1975 1 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 1 Vader: Hendrik Twerda #19499 Moeder: Houkje Frankena #19500
Echtgenoot: Jan Paulus Dijkstra #17554 overleed in de ouderdom van: 54 Getrouwd: 25 Mei 1907 in Wonseradeel 1,2 Geboren: 24 Apr 1881 in Wonseradeel, Burgwerd 1,3,2 Gedoopt: Overleden: 24 Sep 1935 1,4 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 1 Beroep: arbeider 3 Religie: Ned. Hervormd 3 Vader: Paulus Dijkstra #12177 Moeder: Baukje Yntema #12178 Notities
V Kind 1: Baukjen Dijkstra #19835 overleed in de ouderdom van: 89 Geboren: 2 Aug 1918 in Wonseradeel, Longerhouw 5 Gedoopt: Overleden: 18 Jan 2008 in Hennaarderadeel, Wommels 5 Begraven: 23 Jan 2008 in Wonseradeel, Longerhouw 5 Echtgenoot: Gerard van Asselt #19836 Getrouwd:
Bronnen: (1) Grafsteen in de kerk te Longerhouw. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (4) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. (5) Familiebericht in persoonlijk archief André A. Buwalda. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex