10 okt 2016                   

Echtgenoot: Pieter Greidanus #17344 leeftijd: 123
Geboren: 22 Sep 1893 in Franekeradeel, Tzum 1 Gedoopt: Overleden: Vader: Lieuwe Greidanus #17345 Moeder: Cornelia Oosterhaven #17346
Echtgenote: Jantje Bakker #17343 leeftijd: 120 Getrouwd: 11 Mei 1918 in Franekeradeel 1
Geboren: 18 Mei 1896 in Wonseradeel, Schettens 1 Gedoopt: Overleden: Vader: Feite Dirks Bakker #17168 (arbeider) Moeder: Grietje Ulbes Ozinga #17166
M Kind 1: Ulbe Greidanus #21555 leeftijd: 89 Geboren: 24 Jan 1927 in Franekeradeel, Tzum 2 Gedoopt: Overleden: Religie: Gereformeerd 2 Beroep: landarbeider 2 Echtgenote: Elisabeth van der Bijl #21556 geb. 1 Feb 1928 Getrouwd: 10 Mei 1951 in Tietjerksteradeel 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex