10 okt 2016                   

Echtgenote: Rinske Edsgers Sysverda #17306
Geboren: ___ 1799 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Gedoopt: Overleden: Vader: Edsger Jentjes Sysverda #17307 Moeder: Marij Douwes #17308
Echtgenoot: Dirk Theunis Hidma #15715 overleed in de ouderdom van: 57 Getrouwd: 29 Nov 1827 in Franekeradeel 1
Geboren: 29 Dec 1796 in Wonseradeel, Schettens 1 Gedoopt: 29 Jan 1797 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 1 Overleden: 17 Nov 1854 in Franekeradeel 1 Vader: Theunis Sjoerds Hidma #12342 (Hovenier) Moeder: Antje Sikkes Bangma #12343 (Winkeliersche te Schettens) Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex