10 okt 2016                   

Echtgenote: Hendrina Ybema #17208 overleed in de ouderdom van: 89 Geboren: 9 Aug 1893 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden: 26 Jul 1983 in Harlingen 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Vader: Jan Fekkes Ybema #15378 (gardenier (1928), arbeider, winkelier, veehouder) Moeder: Anna Sierks Wouters #15379
Echtgenoot: Sijtze van Abbema #17207 overleed in de ouderdom van: 81 Getrouwd: 4 Jan 1930 in Wonseradeel 1,2 Geboren: 3 Sep 1887 in Wonseradeel, Schettens 3,2 Gedoopt: Overleden: 14 Okt 1968 in Wonseradeel, Lollum 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: Schoolmeester Religie: Gereformeerd Vader: Pierius Tettero van Abbema #17123 (veehouder, arbeider (1890)) Moeder: Pietrik Sietzes Hiemstra #17125 Notities
Bronnen: (1) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex