10 okt 2016                   

Echtgenote: Hieke Bartsma #17129 overleed in de ouderdom van: 58 Geboren: 9 Mrt 1889 in Wonseradeel, Dedgum 1,2 Gedoopt: Overleden: 14 Mei 1947 3 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Vader: Hendrik Bartsma #19514 Moeder: Geertje Tuinstra #19515 Notities
Echtgenoot: Lieuwe Steffens Jorritsma #17128 overleed in de ouderdom van: 80 Getrouwd: 11 Mei 1912 in Wonseradeel 4 Geboren: 20 Mrt 1888 in Wonseradeel, Witmarsum 4,1,2,5 Gedoopt: Overleden: 29 Mrt 1968 4 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 4 Religie: Ned. Hervormd 2 Beroep: arbeider 2 Vader: Steffen Jorritsma #17130 Moeder: Antje Straatsma #17131 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (3) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. (4) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (5) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex