10 okt 2016                   

Echtgenote: Pietrik Sietzes Hiemstra #17125 overleed in de ouderdom van: 78 Geboren: 17 Nov 1859 in Hindeloopen 1,2,3 Gedoopt: Overleden: 10 Feb 1938 in Wonseradeel, Schettens 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Vader: Sietze Hantjes Hiemstra #17172 Moeder: Lolkjen Thijses Dijkstra #17173 Notities
Echtgenoot: Pierius Tettero van Abbema #17123 overleed in de ouderdom van: 85 Getrouwd: 16 Mei 1885 in Wonseradeel 2 Geboren: 4 Feb 1859 in Wymbritseradeel, Nijland 2,1,3 Gedoopt: Overleden: 21 Jan 1945 in Groningen, Loppersum 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: veehouder, arbeider (1890) 3 Religie: Ned. Hervormd, gereformeerd 3 Vader: Tettero Broers van Abbema #16887 (veehouder) Moeder: Geertje Pierius Lycklama à Nijeholt #17061 Notities
M Kind 1: Sijtze van Abbema #17207 overleed in de ouderdom van: 81 Geboren: 3 Sep 1887 in Wonseradeel, Schettens 2,3 Gedoopt: Overleden: 14 Okt 1968 in Wonseradeel, Lollum 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: Schoolmeester Religie: Gereformeerd Echtgenote: Hendrina Ybema #17208 geb. 9 Aug 1893 ovl. 26 Jul 1983 Getrouwd: 4 Jan 1930 in Wonseradeel 1,3 Notities
M Kind 2: Thijs van Abbema #18979 Geboren: 9 Okt 1889 in Wonseradeel, Schettens 2,3 Gedoopt: Overleden: Echtgenote: Grietje Weidema #18980 geb. 28 Jul 1888 Getrouwd: 14 Jun 1922 in Wonseradeel 2 Notities
V Kind 3: Geertje van Abbema #17144 overleed in de ouderdom van: 78 Geboren: 4 Mrt 1895 in Wonseradeel, Schettens 1 Gedoopt: Overleden: 13 Jul 1973 in Leeuwarden 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1
V Kind 4: Lolkje van Abbema #17126 overleed in de ouderdom van: 86 Geboren: 15 Nov 1902 in Wonseradeel 2,1,4 Gedoopt: Overleden: 14 Jun 1989 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Echtgenoot: Ulbe Faber #17127 geb. 1 Mei 1904 ovl. 31 Okt 1982 Getrouwd: 24 Okt 1934 in Wonseradeel 4
Bronnen: (1) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (4) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex