10 okt 2016                   

Echtgenote: Sytske Sybrens van Ketel #17062 overleed in de ouderdom van: 78
Geboren: 23 Nov 1834 in Wymbritseradeel, Nijland 1,2,3 Gedoopt: Overleden: 3 Okt 1913 in Wonseradeel 1 Religie: Hervormd 2 Beroep: werkster 2 Vader: Sybren Foppes van Ketel #17771 Moeder: Sybrig Dirks Oppedijk #17772 Notities
Echtgenoot: Tettero Broers van Abbema #16887 overleed in de ouderdom van: 59 Getrouwd: 6 Nov 1868 in Wonseradeel 1
Geboren: 4 Mrt 1827 in Wonseradeel, Longerhouw 1,2,3 Gedoopt: Overleden: 28 Dec 1886 in Wonseradeel 1 Beroep: veehouder 2 Religie: Ned. Hervormd 2 Vader: Broer Johans van Abbema #12275 (Kerkvoogd, boer, koopman) Moeder: Yebeltje Baukes Jansen #12276 (Landbouwersche) Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Sybren van Abbema #17773 Geboren: 12 Jan 1869 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
M Kind 2: Ybele Tettero van Abbema #17774 Geboren: 21 Sep 1870 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden: Religie: Ned. Hervormd 4 Beroep: arbeider 2 Echtgenote: Hinke Spijksma #13149 geb. 6 Jan 1874 Getrouwd: 15 Mei 1897 in Wonseradeel 2 Notities
M Kind 3: Johan van Abbema #17775 Geboren: 15 Okt 1871 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
M Kind 4: Johan Tettero van Abbema #14451 overleed in de ouderdom van: 77 Geboren: 31 Jul 1873 in Wonseradeel, Schettens 5,2,3 Overleden: 26 Jul 1951 in Canada 5 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 5 Beroep: arbeider, gardenier, groentekweker 2,6 Religie: Gereformeerd 2 Echtgenote: Hinke Wiebes Tilstra #14452 geb. 19 Sep 1881 ovl. 20 Jan 1932 Getrouwd: 16 Aug 1899 in Wonseradeel 7,1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (4) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. (5) Grafsteen in de kerk te Longerhouw. (6) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. (7) Internet: http://www.groenj.freeler.nl/vdschaaf_bestanden/gd-hoofd.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex