10 okt 2016                   

Echtgenote: Geertje Pierius Lycklama à Nijeholt #17061 overleed in de ouderdom van: 29
Geboren: 26 Aug 1829 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: 13 Feb 1859 in Wymbritseradeel 1 Vader: Pierius Augustinus Lijcklama a Nijeholt #13105 Moeder: Tjitske Wypkes van Popta #13106
Echtgenoot: Tettero Broers van Abbema #16887 overleed in de ouderdom van: 59 Getrouwd: 6 Mei 1853 in Wonseradeel 1
Geboren: 4 Mrt 1827 in Wonseradeel, Longerhouw 1,2,3 Gedoopt: Overleden: 28 Dec 1886 in Wonseradeel 1 Beroep: veehouder 2 Religie: Ned. Hervormd 2 Vader: Broer Johans van Abbema #12275 (Kerkvoogd, boer, koopman) Moeder: Yebeltje Baukes Jansen #12276 (Landbouwersche) Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Broer Tettero van Abbema #17816 Geboren: 17 Mrt 1854 in Wymbritseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
V Kind 2: Tjitske Tettero van Abbema #17815 Geboren: 7 Nov 1855 in Wymbritseradeel, Nijland 1,2 Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Bauke Pieters Feenstra #17817 geb. 25 Dec 1854 ovl. 2 Okt 1935 Getrouwd: 15 Mei 1880 in Wonseradeel 1
M Kind 3: Pierius Tettero van Abbema #17123 overleed in de ouderdom van: 85 Geboren: 4 Feb 1859 in Wymbritseradeel, Nijland 1,4,2 Gedoopt: Overleden: 21 Jan 1945 in Groningen, Loppersum 4 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 4 Beroep: veehouder, arbeider (1890) 2 Religie: Ned. Hervormd, gereformeerd 2 Echtgenote: Pietrik Sietzes Hiemstra #17125 geb. 17 Nov 1859 ovl. 10 Feb 1938 Getrouwd: 16 Mei 1885 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (4) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex