10 okt 2016                   

Echtgenote: Sybrigje Siedses van Dijk #17029
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Lieuwe Reinders Bangma #17028 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
M Kind 1: Reinder Lieuwes Bangma #16607 overleed in de ouderdom van: 76 Geboren: 24 Okt 1864 in Wonseradeel, Makkum 1,2,3 (zie info 1) Gedoopt: 21 Mrt 1893 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 4 Overleden: 25 Okt 1940 in Wonseradeel 1 Beroep: arbeider 2 Religie: Ned. Hervormd 2 Echtgenote: Geertje Geerts Bosma #9253 geb. 5 Mrt 1866 Getrouwd: 10 Mei 1890 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. (4) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. Gebeurtenisinformatie Info (1) N.B. Aangegeven door Jelger Kuipers; vader overleden op 12 mei 1864 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex