10 okt 2016                   

Echtgenote: Ruurdtje Draisma #16891 overleed in de ouderdom van: 76
Geboren: 6 Dec 1875 in Wonseradeel, Piaam 1,2 Gedoopt: Overleden: 18 Dec 1951 2 Vader: Gerrit Th. Draisma #16900 Moeder: Akke de Jong #16901 Notities
Echtgenoot: Lieuwe Boersma #16890 overleed in de ouderdom van: 76 Getrouwd: 11 Mei 1904 in Wonseradeel 1
Geboren: 17 Feb 1874 in Wonseradeel, Lollum 2 Gedoopt: Overleden: BEF 1951 2 Religie: Gereformeerd 2 Beroep: veehouder 2 Vader: Pieter Harmens Boersma #16892 Moeder: Houkje Mensonides #16893 Notities
M Kind 1: Gerrit Boersma #16989 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenote: Sybrigje de Vries #16990 Getrouwd: 9 Mei 1934 3 Notities
V Kind 2: Houkje Boersma #18784 overleed in de ouderdom van: 97 Geboren: 1 Mei 1909 in Wonseradeel, Schettens 4 Gedoopt: Overleden: 25 Apr 2007 in Bolsward 4 Begraven: 1 Mei 2007 in Wonseradeel, Schraard 4 Echtgenoot: Fetze Postma #18785 ovl. 3 Jun 1993 Getrouwd:
V Kind 3: Akke Boersma #16988 Geboren: Gedoopt: Overleden: Notities
M Kind 4: Harmen Boersma #16902 overleed in de ouderdom van: 91 Geboren: ___ 1919 Gedoopt: Overleden: 9 Nov 2010 in Opsterland, Siegerswoude Begraven: in Wonseradeel, Piaam Echtgenote: Ietje Attema #16903 geb. 2 Sep 1916 ovl. 4 Jan 2003 Getrouwd: Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Internet: http://www.doarpsnijs.net/2archief_blad03.htm. (4) Familieberichten in krant. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex