10 okt 2016                   

Echtgenote: Idske Broers van Abbema #16879 overleed in de ouderdom van: 62
Geboren: 9 Apr 1840 in Wonseradeel, Longerhouw 1,2 Gedoopt: Overleden: 7 Feb 1903 in Wonseradeel 1 Vader: Broer Johans van Abbema #12275 (Kerkvoogd, boer, koopman) Moeder: Yebeltje Baukes Jansen #12276 (Landbouwersche)
Echtgenoot: Willem Rintjes Heeringa #16878 overleed in de ouderdom van: 93 Getrouwd: 21 Mei 1859 in Wonseradeel 1
Geboren: 25 Jun 1831 in Baarderadeel, Bozum 1,2 Gedoopt: Overleden: 28 Mei 1925 in Wonseradeel 1 Religie: Ned. Hervormd 2,3 Beroep: Kastelein, herbergier, veehouder, koopman 2,4 Vader: Rintje Jans Heeringa #16884 Moeder: Aafke Willems van der Valk #16885 Notities
M Kind 1: Rintje Heeringa #16880 Geboren: 7 Jul 1861 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
M Kind 2: Broer Heeringa #16881 Geboren: 23 Mrt 1863 in Wonseradeel 1,5 Gedoopt: Overleden:
V Kind 3: Aafke Heeringa #16882 Geboren: 29 Jun 1864 in Wonseradeel 1,5 Gedoopt: Overleden:
V Kind 4: Ybeltje Heeringa #16883 Geboren: 6 Aug 1865 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
V Kind 5: Akke Willems Heeringa #17296 Geboren: 14 Nov 1872 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden: Beroep: Ned. Hervormd 2 Echtgenoot: Ruurd Huites Weidema #17105 geb. 1 Mei 1863 Getrouwd: 6 Mei 1893 in Wonseradeel 1 Echtgenoot: Suffridus Hiemstra #17297 geb. 6 Mei 1867 Getrouwd: 20 Mei 1922 in Leeuwarderadeel 1
V Kind 6: Trijntje Hinke Heeringa #18056 overleed in de ouderdom van: 50 Geboren: 14 Jul 1883 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden: 3 Mei 1934 in Bolsward 1,6 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 6 Echtgenoot: Douwe Doedes de Boer #16446 geb. 17 Sep 1868 ovl. 4 Okt 1932 Getrouwd: 18 Nov 1905 in Wonseradeel 1
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. (4) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (5) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. (6) Grafsteen in de kerk te Longerhouw. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex