10 okt 2016                   

Echtgenote: Sjoerdtje Wybrens Scheepsma #16749
Geboren: 10 Okt 1879 in Wymbritseradeel, Oosthem 1,2,3 Gedoopt: Overleden: 28 Jan 1944 3 Vader: Wybren Simons Scheepsma #12071 (winkelier) Moeder: Yke Freerks Abma #12086 (Winkelierster) Notities
Echtgenoot: Jan Sijbrandi #12087 overleed in de ouderdom van: 75 Getrouwd: 5 Mei 1906 in Wonseradeel 1
Geboren: 31 Aug 1876 in Wymbritseradeel, Heeg 1,4,2,5 Overleden: 18 Feb 1952 in Wonseradeel 4 Religie: Ned. Hervormd 2 Beroep: arbeider 2 Vader: Rinse Sybrandi #16754 Moeder: Trijntje Lowie #16755 Notities
V Kind 1: Ike Sijbrandi #20474 leeftijd: 108 Geboren: 24 Jan 1908 3 Gedoopt: Overleden:
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (3) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. (4) E-mail van Bernd Sybrandi dd 25-11-05. (5) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex