10 okt 2016                   

Echtgenote: Siesje Siedses van der Berg #16732
Geboren: 23 Mei 1861 in Wonseradeel, Wons 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Sieds Dooitzes van der Berg #16733 Moeder: Antje Reinders Politiek #16734 Notities
Echtgenoot: Haye Luitzens Piersma #16715 Ook bekend als: Haaije Piersma 3 Getrouwd: 22 Mei 1886 in Wonseradeel 1
Geboren: 20 Feb 1857 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: Overleden: Beroep: Terpbaas (ondergeschikte), arbeider 2 Religie: Ned. Hervormd 2 Vader: Luitzen Aukes Piersma #16716 (arbeider, inlandig kramer, koopman) Moeder: Ceeli Hayes Robijn #16717 (dienstmeid, naaister) Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex