10 okt 2016                   

Echtgenoot: Dooitzen van den Berg #1687 overleed in de ouderdom van: 57
Geboren: 6 Nov 1866 in Wonseradeel, Pingjum 1 Beroep: schippersknecht, landbouwer 2,3 Overleden: 19 Jan 1924 in Noord-Holland, Harenkarspel 4,3 Vader: Douwe Dooitzes van den Berg #1688 (arbeider) Moeder: Maaike Floris de Vries #1689 Notities
Echtgenote: Trijntje Buwalda #1686 overleed in de ouderdom van: 78 Getrouwd: 5 Mrt 1892 in Wonseradeel 1
Geboren: 15 Jan 1872 in Wonseradeel, Arum 1 Beroep: dienstmeid, huishoudster 3 Overleden: 21 Dec 1950 in Noord-Holland, Velsen 5 Vader: Tjipke Buwalda #1312 (arbeider) Moeder: Antje de Vos #1313 (naaister) Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.genver.nl. (3) Internet: Regionaal Archief Alkmaar. (4) Internet: koninklijke Bibliotheek online, Schager Courant. (5) Internet: http://haarlem.digitalestamboom.nl/. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex