10 okt 2016                   

Echtgenote: Geiske Klaazes Beima #16464 overleed in de ouderdom van: 87 Ook bekend als: Geiske Klases 1
Geboren: 27 Jan 1779 in Wonseradeel, Arum 2,3 Gedoopt: 20 Jul 1783 in Wonseradeel, Arum 2 Overleden: 8 Jun 1866 in Wonseradeel, Arum 2,3 Beroep: boerin 3 Begraven: in Franekeradeel, Achlum 4 Vader: Klaas Douwes Beima #16839 Moeder: Klaaske Jans #16840 Notities
Echtgenoot: Douwe Kornelis de Boer #16463 overleed in de ouderdom van: 65 Ook bekend als: Douwe Corneles Getrouwd: 12 Jan 1800 in Franekeradeel, Achlum 2 Geboren: 10 Feb 1778 in Wonseradeel, Schettens 2 Overleden: 1 Jan 1844 in Franekeradeel, Achlum 2,5,3 Begraven: in Franekeradeel, Achlum 4 Beroep: landbouwer 6,5,3 Religie: doopsgezind 7,3 Vader: Cornelis Douwes de Boer #12650 Moeder: Aafke Sjoerds de Witte #11509 Notities
M Kind 1: Cornelis Douwes de Boer #11875 Gedoopt: 8 Mrt 1800 in Wonseradeel, Arum 2 Overleden: 28 Aug 1881 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Beroep: veehouder, kerkvoogd 1 Echtgenote: Antje Obes Posthumus #7840 geb. ___ 1799 ovl. 20 Nov 1867 Getrouwd: 14 Mei 1825 in Wonseradeel 2 Echtgenote: Antje Wierda #29264 geb. ___ 1839 Getrouwd: 25 Nov 1869 in Wonseradeel 1 Notities
M Kind 2: Gerrit Douwes de Boer #11615 Gedoopt: 1 Okt 1802 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Notities
V Kind 3: Aafke Douwes de Boer #19980 overleed in de ouderdom van: 31 Geboren: ___ 1803 in Franekeradeel, Achlum 2 Gedoopt: 23 Dec 1803 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Overleden: 1 Apr 1834 in Franeker 2 Echtgenoot: Wepke Sybes Reitsma #4901 geb. ___ 1797 ovl. 27 Mei 1880 Getrouwd: 3 Jun 1821 in Franekeradeel 2
V Kind 4: Klaaske Douwes de Boer #16465 Ook bekend als: Klaske Douwes de Boer 2 Gedoopt: 2 Jul 1807 in Wonseradeel, Pingjum 6,2 Overleden: Echtgenoot: Meindert Attes Hibma #18913 geb. ___ 1809 ovl. 16 Feb 1888 Getrouwd: 4 Jun 1831 in Barradeel 2,3 Notities
M Kind 5: Jan Douwes de Boer #11432 overleed in de ouderdom van: 82 Ook bekend als: Klass Douwes de Boer 8 (zie info 1) Geboren: 8 Feb 1811 in Barradeel, Mairie Almenum, Achlum 2,7 (zie info 2) Religie: Doopsgezind 2 Beroep: kooltjer, kastelein, boereknecht 3,2,7 Overleden: 20 Jan 1894 in Amerika, South Dakota, Deuel County, Bemis 4,8 Begraven: in Amerika, South Dakota, Deuel County, Bemis 4 (zie info 3) Echtgenote: Japke Yedes Dijkstra #24587 geb. 7 Feb 1816 ovl. 6 Dec 1840 Getrouwd: 13 Jun 1840 in Barradeel 3 Echtgenote: Antje Dirks van der Mei #24588 geb. 23 Mrt 1822 ovl. BETW 1875-1880 Ook bekend als: Anna Vandermier 9 Getrouwd: 4 Mei 1844 in Barradeel 3 Notities
V Kind 6: Gettje Douwes de Boer #13163 overleed in de ouderdom van: 35 Ook bekend als: Geertje Douwes de Boer 10 Geboren: 6 Feb 1813 in Barradeel, Mairie Almenum, Achlum 3,2 Overleden: 29 Jun 1848 in Wonseradeel 2 Echtgenoot: Folkert Ulbes Hofstra #19222 Getrouwd: 10 Sep 1836 in Franekeradeel 2
M Kind 7: Wypke Douwes de Boer #10409 Geboren: 15 Jul 1815 in Barradeel, Mairie Almenum, Achlum 2
M Kind 8: Douwe Douwes de Boer #16457 Geboren: 25 Sep 1820 in Franekeradeel, Achlum 2 Gedoopt: Overleden: Echtgenote: Joukje Doedes Rollingswier #16458 geb. 17 Jan 1827 ovl. 1 Feb 1908 Getrouwd: 8 Mei 1847 in Franekeradeel 2 (zie info 4) Notities
Bronnen: (1) Internet: www.allefriezen.nl. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: www.allefriezen.nl. (4) E-mail van Bonnie Gerth-De Boer dd 25-6-2012. (5) Tresoar Leeuwarden. (6) Internet: http://home.planet.nl/~albert10/Anema/Sexbierum.HTM. (7) Internet: www.genver.nl. (8) E-mail van Sharon Coustry dd 2-8-2012. (9) E-mail van Wilma Vande Berg dd 28-10-2012. (10) Archief kerkvoogdij Schettens. Gebeurtenisinformatie Info (1) Waarschijnlijk is deze voornaam foutief! Info (2) Orig. akte in huw.bijlage Barradeel, huwelijk 1844 gezien, daarin staat dat hij 'bij de doopsgezinde Gemeente van Pingjum en Witmarsum is geboren', dus geen geboorteplaats. In de huw.akte op allefriezen.nl staat duidelijk Achlum vermeld! Info (3) Evergreen Cemetery Info (4) NB: De bruid en haar vader ondertekenen met "Rollingswier" 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex