10 okt 2016                   

Echtgenote: Ybeltje Johans van Abbema #16447 overleed in de ouderdom van: 38 Geboren: 13 Feb 1865 in Wonseradeel, Witmarsum 1,2 Gedoopt: Overleden: 4 Aug 1903 in Wonseradeel, Schettens 1,3,4 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 1 Vader: Johan Broers van Abbema #12621 (Boer) Moeder: Japkjen Jacobs de Vries #17562
Echtgenoot: Douwe Doedes de Boer #16446 overleed in de ouderdom van: 64 Getrouwd: 16 Feb 1888 in Franekeradeel 3 Geboren: 17 Sep 1868 in Wonseradeel, Arum 3,1,5,6 Gedoopt: Overleden: 4 Okt 1932 in Bolsward 1,3,7 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 1 Religie: Ned. Hervormd 5 Beroep: veehouder 5 Vader: Doede Douwes de Boer #16451 Moeder: Aafke Jacobs de Vries #16452 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Doede de Boer #16450 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 17 Jul 1889 in Wonseradeel 3 Gedoopt: Overleden: 1 Jan 1890 in Wonseradeel 3
M Kind 2: Doede Douwes de Boer #16449 overleed in de ouderdom van: 39 Geboren: 7 Jun 1892 in Wonseradeel, Witmarsum 3,1,2,6 Gedoopt: 9 Apr 1916 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 6 Overleden: 11 Feb 1932 1 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 1 Beroep: van boerebedrijf 2 Religie: Ned. hervormd 2 Echtgenote: Klaske de Vries #17567 geb. 7 Jul 1894 ovl. 8 Okt 1960 Getrouwd: 18 Mei 1916 in Franekeradeel 1,3 Notities
M Kind 3: Johan Douwe de Boer #16448 overleed in de ouderdom van: 77 Geboren: 28 Nov 1893 in Wonseradeel 3,1,6 Gedoopt: Overleden: 3 Dec 1970 1 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 1 Beroep: veehouder Echtgenote: Hotsche Breimer #17557 geb. 21 Aug 1895 ovl. 7 Nov 1973 Getrouwd: 17 Mei 1922 in Wonseradeel 1,3 Notities
Bronnen: (1) Grafsteen in de kerk te Longerhouw. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. (5) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (6) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. (7) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex