10 okt 2016                   

Echtgenote: Geertje Steffens de Jong #16415
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Theunis Gerrits Atema #16414 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
M Kind 1: Jaring Theunis Atema #16413 overleed in de ouderdom van: 43 Geboren: 19 Feb 1849 in Wonseradeel, Witmarsum 1,2,3 Gedoopt: Overleden: 9 Jul 1892 in Wonseradeel, Schettens 1,2,3 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 2 Religie: Ned. Hervormd 3 Beroep: arbeider 3 Echtgenote: Trijntje Keimpes Roedema #16175 geb. 16 Mrt 1854 Getrouwd: 9 Mei 1874 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex